Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki

 

  

1. CEL

Popularyzacja czynnego wypoczynku  wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych -mieszkańców wsi Rydzynki i Zofiówka.

               

2. UCZESTNICTWO

Prawo startu w konkurencjach dziecięco- młodzieżowych mają osoby, które mają pisemną zgodę rodziców.  Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie  pod opieką osoby dorosłej. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Każdy Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Prawo do uczestnictwa nie jest uzależnione od miejsca zamieszkania. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą przedstawić Kartę Zgłoszenia z Oświadczeniem Opiekuna Prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

3. ZAŁOŻENIA  TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE

 -uczestnictwo w imprezie możliwe jest po wypełnieniu karty zgłoszenia  zawierającej: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania.

 -Uczestnicy otrzymują od organizatora Numer  Identyfikacyjny upoważniający do udziału w proponowanych konkurencjach.

-zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są przez organizatora w ciągu 30 minut od godziny rozpoczęcia imprezy.

-liczba uczestników może być ograniczona ze względów organizacyjnych.

-wszystkie informacje podane przez organizatora w momencie startu imprezy mają charakter ostateczny i zobowiązujący,  nawet gdy odbiegają od zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

 

4. PUNKTACJA

Uczestnicy dzieleni są na grupy wiekowe według zasad ustalonych przez organizatora. Podział zależny jest od charakteru imprezy a w szczególności stopnia trudności poszczególnych konkurencji. Każda z nich punktowana jest oddzielnie:  za I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 9 pkt.  III miejsce - 8 pkt. Uczestnicy zajmujący kolejne miejsca otrzymują  5 pkt.  za uczestnictwo.

Do klasyfikacji końcowej zawodów ( o ile jest przewidziana)  wliczana jest suma wszystkich punktów zdobytych w dowolnej ilości konkurencji.

 

5. UPOMINKI

- dla zdobywców największej ilości punktów organizatorzy przewidują dyplomy oraz upominki. Ich ilość zależy od możliwości finansowych organizatora. Upominki finansowane są ze składek członków Stowarzyszenia, dotacji Gminy Tuszyn oraz przez darczyńców.

 

6. DANE OSOBOWE

Informujemy, że imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki są imprezami publicznymi w związku z tym rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia (zgodnie z art. 81 ust 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Podczas imprezy wykonywane są zdjęcia i filmy. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie wizerunku proszeni są o zgłoszenie tej informacji u Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki.

 

7. Uwagi końcowe – Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.           

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech