Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

 

 

 

 

 

Pobierz

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI

DO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU I AKTYWIZACJI WSI

DOLINA DOBRZYNKI

Nazwisko......................................................................................................................................

Imię (imiona)................................................................................................................................
                                                              

Deklaruję wolę przynależności

do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi  Dolina Dobrzynki

w Rydzynkach, aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i realizacji celów Stowarzyszenia,

postępowania zgodnie ze Statutem, przestrzegania zasad demokracji i  koleżeństwa

w życiu wewnątrzorganizacyjnym, moralnego i materialnego wspierania działań Stowarzyszenia oraz

opłacania składek członkowskich.

 

Data urodzenia................................................................. Miejscowość ....................................................................

Wykształcenie.................................................................. Zawód wykonywany..........................................................

Miejsce pracy ................................................................. ........................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................... .........................................................................................

Adres do korespondencjj ............................................. ........................................................................................

Telefon: .........................................................................  Mail ................................................................................

Składając podpis pod niniejsza deklaracją, stwierdzam jednocześnie, iż akceptuję  oraz zobowiązuje się popierać cele i zasady Stowarzyszenia i zobowiązuję się do płacenia składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez władze Stowarzyszenia moich danych osobowych w celach wewnątrzorganizacyjnych i publicznych.

Data  ...........................................................................        ...................................................................................

                                                                                                                  własnoręczny podpis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia  o przyjęciu do organizacji  ................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Rydzynki  dnia...........................................       ............................................................

                                                                            podpis Prezesa Zarządu

Jarmarczenie

Zaciekawianie

Pieszowanie

 

 

 

Sportowanie

Rowerowanie

Komputerowanie

 

 

 

Dzieciowanie

Seniorowanie

Integrowanie

 

 

 

Chórowanie

Ekowanie

Inspirowanie

 

 

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech